Subscribe Us


Ημερίδα Προετοιμασίας για την κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2021-2027

Με εθνικές θέσεις και διευρυμένη συμμετοχή

Επισημοποιήθηκε η θεσμική διαβούλευση με τους εταίρους για την κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027, στην εναρκτήρια ενημερωτική ημερίδα που πραγματοποίησε η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ και το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 


Χαιρετισμό απηύθυνε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σταύρος Αραχωβίτης, ο οποίος αναφέρθηκε στις εθνικές θέσεις στο πλαίσιο της διαβούλευσης καθώς και στην ανάγκη διευρυμένης συμμετοχής όλων των εταίρων και ιδιαίτερα των αγροτών στη διαμόρφωση του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ.

Τις εργασίες της ημερίδας άνοιξε ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, κ. Χαράλαμπος Κασίμης, ο οποίος επεσήμανε τα κρίσιμα σημεία και τις προκλήσεις για την ελληνική γεωργία που αναδεικνύονται από τις διαβουλεύσεις για τη νέα ΚΑΠ.


Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, ο κ. Τάσος Χανιώτης, Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρουσίασε τα σημαντικότερα σημεία των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης τα οποία συμμετέχουν στη γεωγραφική ομάδα υποστήριξης για την προετοιμασία των Στρατηγικών Σχεδίων, παρουσίασαν αναλυτικά τεχνικά θέματα που αφορούν στις άμεσες ενισχύσεις, στις τομεακές παρεμβάσεις και στις παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης.


Η υφιστάμενη κατάσταση στη γεωργία και στον αγροδιατροφικό τομέα καθώς και η εφαρμογή των άμεσων ενισχύσεων την περίοδο 2015-2020, παρουσιάστηκαν από στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής και της Γενικής Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης.


Με την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να απαντήσουν ζωντανά μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής σε ερωτηματολόγιο σχετικά με κάποια από τα σημαντικότερα σημεία της νέας ΚΑΠ. Η πιλοτική εφαρμογή του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου θα αποτελέσει τη βάση ενός πιο εμπλουτισμένου ερωτηματολογίου, το οποίο θα τεθεί σε ευρεία ηλεκτρονική διαβούλευση.


Στο κλείσιμο της ημερίδας, παρουσιάστηκε χρονοδιάγραμμα των άμεσων ενεργειών για την προετοιμασία του Στρατηγικού Σχεδίου της νέας ΚΑΠ και των διαδικασιών διαβούλευσης με τους παραγωγικούς φορείς του αγροτικού χώρου.

Αξίζει να αναφερθούν κάποιες αλλαγές και ποιες προτάθηκαν από τους εισηγητές για συγκεκριμένους τομείς που αφορούν και την Πιερία.

-Ξεκινώντας από τις παρεμβάσεις στον τομέα των οπωροκηπευτικών αναμένεται να διατηρηθεί η τρέχουσα αρχιτεκτονική και οι επιλεξιμότητες σε μεγάλο βαθμό


-Στόχοι: συγκέντρωση της προσφοράς, φιλικές προς το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές, αειφόρος χρήση των φυσικών πόρων, μετριασμός της κλιματικής αλλαγής (υποχρεωτική), προγραμματισμός παραγωγής, βελτιστοποίηση του κόστους, σταθερότητα τιμών, Ε & Α, βελτίωση ποιότητας, προώθηση, πρόληψη κρίσεων + αύξηση της κατανάλωσης


Παρεμβάσεις: επενδύσεις (π.χ. στο νερό, εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση αποβλήτων), Ε & K (π.χ. μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων, προσαρμογή των ποικιλιών), βιολογικής καλλιέργειας, προώθησης, κτλ.


Εφαρμογή: μέσω επιχειρησιακών προγραμμάτων αναγνωρισμένων ΟΠ - ελάχιστο 3 και μέγιστο 7 έτη


Τομεακές παρεμβάσεις στον αμπελο-οινικό τομέα
-Στόχοι: ανταγωνιστικότητα (βιώσιμη, φιλική προς το περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας, αναπροσαρμογή της προσφοράς)

-Τύποι παρέμβασης: αναδιάρθρωση / μετατροπή αμπελώνων, επενδύσεις (εγκαταστάσεις μεταποίησης και οινοποιείων), πρώιμη συγκομιδή, ασφάλιση συγκομιδής, καινοτομία, απόσταξη υποπροϊόντων, προώθηση υπεύθυνης κατανάλωσης, δημιουργία αμοιβαίων κεφαλαίων


-Χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης: συνολικό ποσό 1,1 δισ. Ευρώ, κατανεμημένο σε 17 κράτη μέλη.


Τομεακές παρεμβάσεις στη μελισσοκομία
-Στόχοι: τουλάχιστον ένας από τους ειδικούς στόχους (βιώσιμο αγροτικό εισόδημα, ανταγωνιστικότητα, αλυσίδα εφοδιασμού, κλίμα, περιβάλλον, βιοποικιλότητα, νέοι γεωργοί, βιοοικονομία, κοινωνικές απαιτήσεις) σε συνεργασία με τις μελισσοκομικές οργανώσεις

-Τύποι παρέμβασης (ένας ή περισσότεροι): τεχνική βοήθεια, δράσεις για την καταπολέμηση των εισβολέων και των ασθενειών, υποστήριξη της εργαστηριακής ανάλυσης των μελισσοκομικών προϊόντων, ανανέωση των μελισσών, έρευνα, παρακολούθηση της αγοράς,


-Χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης: μέγιστο 50% των δαπανών – υπόλοιπο από τα μέλη κράτη μέλη. Υποχρέωση : ετήσια κοινοποίηση αριθμών μελισσών, ορισμός των κυψελών και μέθοδοι υπολογισμού


Τομεακές παρεμβάσεις σε « Άλλους τομείς »
-Στόχοι: προγραμματισμός παραγωγής, συγκέντρωση προσφοράς, Ε & Κ, φιλικές προς το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές, μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, βελτίωση της ποιότητας, προώθηση, πρόληψη κρίσεων
-Τύποι παρέμβασης: επενδύσεις, συμβουλευτική και τεχνική βοήθεια, κατάρτιση, βιολογική παραγωγή, αποδοτικότητα μεταφορών / αποθήκευσης, προώθηση, ποιότητα, ανιχνευσιμότητα / πιστοποίηση + πρόληψη κρίσεων: αμοιβαία κεφάλαια από ΟΠ, επενδύσεις, συλλογική αποθεματοποίηση, μη συγκομιδή, ασφάλιση συγκομιδής

-Εφαρμογή: μέσω επιχειρησιακών προγραμμάτων αναγνωρισμένων ΟΠ - ελάχιστο 3 και μέγιστο 7 έτη - που συνδέονται με παρεμβάσεις που επιλέγονται και εγκρίνονται από τα κράτη μέλη


-Τα κράτη μέλη μπορούν να αφιερώσουν έως και 3% των κονδυλίων τους για τις άμεσες πληρωμές σε τομεακά προγράμματα σε «Άλλους τομείς" - η απόφαση μπορεί να αναθεωρηθεί το 2023 


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια