Subscribe Us


ΣΥΡΙΖΑ: Οι προτάσεις για υγεία, αγορά εργασίας, επιχειρήσεις, διακοπές...

Απόλυτη προστασία της εργασίας και των επιχειρήσεων προβλέπει το πρόγραμμα «Μένουμε Όρθιοι ΙΙ» που παρουσίασε ο ΣΥΡΙΖΑ στο Ζάππειο, παρουσία εκπροσώπων των παραγωγικών φορέων και των επαγγελματιών. Μεταξύ άλλων προτείνει την μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση στο 6%, τη μείωση της προκαταβολής φόρου στο 50% και το πρόγραμμα «Διακοπές για όλους» που αφορά το σύνολο των πολιτών.

Το σύνολο των παρεμβάσεων για την στήριξη της εργασίας ανέρχεται στα 3,7 δις ευρώ και αφορά τουλάχιστον 1,7 εκατομμύρια εργαζομένων και 200.000 επιχειρήσεις. Πυρήνας της πρότασης της αξιωματικής αντιπολίτευσης όπως την παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας είναι η καταβολή των μισών των εργαζόμενων στο 100% με μη αρνητική μεταβολή των σχέσεων εργασίας και διατήρηση των θέσεων εργασίας. Η πρόταση διακρίνει τρεις κατηγορίες επιχειρήσεων που επιδοτούνται σε διαφορετικό ύψος από το κράτος υπό την υποχρέωση της καταβολής μισθών στο 100% και της μη μεταβολής των σχέσεων εργασίας:

Εργασία

Για τις επιχειρήσεις που συνεχίζουν να βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας:
100% κάλυψη του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους από το κράτος.
Για τις πληττόμενες επιχειρήσεις στους κλάδους της εστίασης, του τουρισμού και των μεταφορών: επιδότηση 100% των ασφαλιστικών εισφορών και 40% των μισθών από το κράτος, με υποχρέωση καταβολής του υπόλοιπου 60% του μισθολογικού κόστους από την επιχείρηση.
Για τις υπόλοιπες πληττόμενες επιχειρήσεις που αρχίζουν να επαναλειτουργούν: Επιδότηση 40% μισθών και ασφαλιστικών εισφορών από το κράτος, με υποχρέωση καταβολής του υπόλοιπου 60% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους από την επιχείρηση.
Όλα αυτά τα οικονομικά μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ προϋποθέτουν:

 • Κατάργηση του σχήματος αναστολών συμβάσεων εργασίας
 • κατάργηση του νέου σχήματος εκ περιτροπής εργασίας
 • κατάργηση της αναστολής δήλωσης των ωραρίων, επαναθεσμοθέτηση της δυνατότητας ελέγχων από ΣΕΠΕ
 • ρύθμιση για τον μη συμψηφισμό ημερών μη εργασίας λόγω της πανδημίας με τις τακτικές άδειες των εργαζομένων
 • θέσπιση ειδικού πλαισίου για τον έλεγχο της τηλεργασίας και την προστασία των εργαζομένων σε αυτή
 • εξειδίκευση των κανόνων ασφάλειας και υγείας στην εργασίας στις συνθήκες πανδημίας
 • υποχρέωση διατήρηση των συμβάσεων εργασίας για έξι μήνες μετά το τέλος της κρατικής επιχορήγησης
 • σαφής απαγόρευση δυσμενούς μετατροπής συμβάσεων (από πλήρους σε μερικής ή εκ περιτροπής)
 • παράταση ισχύος ως το τέλος του έτους όλων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας που ξεκίνησαν να λήγουν τον Μάρτιο του 2020
Επιχειρήσεις

Πέραν της αντιμετώπισης του μισθολογικού κόστους οι πληττόμενες επιχειρήσεις έχουν ανάγκες σε ρευστότητα για να καλύψουν τα υπόλοιπα κόστη τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει:
 1. Μη επιστρεπτέα ενίσχυση ύψους 3 δισ. ευρώ: Το ποσό δίνεται άπαξ σε άμεσα ή έμμεσα πληττόμενους αυτοαπασχολούμενους και επιχειρήσεις και το κόστος του είναι 3 δις. Η ενίσχυση αυτή δεν συνιστά δάνειο με προϋπόθεση την διατήρηση του συνόλου των εργαζομένων για έξι μήνες καθώς και των όρων εργασίας τους. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ προβλέψει άμεση ενίσχυση για τις πληττόμενες επιχειρήσεις στο ύψος των 2000 ευρώ ανά εργαζόμενο. Η ελάχιστη ενίσχυση ανά επιχείρηση διαμορφώνεται στις 2.000 ευρώ (ατομική επιχείρηση) και η μέγιστη στις 100.000 ευρώ. Στο μέτρο εμπίπτουν και ατομικές επιχειρήσεις με έδρα άλλη από την οικία του ιδιοκτήτη.
 2. Μόνιμη μείωση της προκαταβολής φόρου στο 50%: Το μέτρο είναι μόνιμο κι αφορά όλους ανεξαιρέτως τους υπόχρεους καταβολής προκαταβολής φόρου. Ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει τη δημιουργία ενός παράλληλου και εναλλακτικού χρηματοδοτικού συστήματος το οποίο λειτουργεί σε συνεργασία με το τραπεζικό σύστημα, αλλά διέπεται από διαφορετικά κριτήρια. Βασικοί πυλώνες του είναι η Αναπτυξιακή Τράπεζα, το θεσμικό πλαίσιο των μικροπιστώσεων και τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία. Η ενεργοποίηση της Αναπτυξιακής Τράπεζας προϋποθέτει την ενίσχυσή της με κεφάλαια, πέρα από αυτά που ήδη διαθέτει και πέρα από τις συνήθειες πηγές χρηματοδότησής της που είναι το ΠΔΕ και το ΕΣΠΑ.
 3. Εισαγωγή του εργαλείου των μικροχρηματοδοτήσεων: Κατά τον ΣΥΡΙΖΑ η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην θεσμοθέτηση των μικροχρηματοδοτήσεων με νομοσχέδιο που ετοιμάστηκε από την κυβέρνηση  ΣΥΡΙΖΑ αλλά δεν πρόλαβε να ψηφιστεί. Αφορά σε δάνεια έως και 25.000 ευρώ από ιδιωτικά χρηματοπιστωτικά σχήματα και την Αναπτυξιακή Τράπεζα  με την ρητή εξαίρεση των τραπεζικών ιδρυμάτων.
 4. Χρηματοδοτικό εργαλείο ενίσχυσης ρευστότητας μέσω κρατικών εγγυήσεων από 80 έως 100%: Το Δημόσιο μέσω της αναπτυξιακής τράπεζας δημιουργεί ένα πρόγραμμα εγγυήσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ποσοστό κάλυψης από 80-100% κάθε εκάστου δανείου και χωρίς όριο ανώτατου ποσού κάλυψης ανά χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Αυτόν τον σχεδιασμό ακολουθούν όλα τα κράτη της ΕΕ. Για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις η εγγύηση θα ανέρχεται στο 90% ενώ στις σχετικά μεγαλύτερες επιχειρήσεις θα διαμορφώνεται στα επίπεδα του 80% με προϋποθέσεις για τις επιχειρήσεις όπως το να διατηρήσουν και να αυξήσουν θέσεις εργασίας, να διατηρήσουν και να αυξήσουν μισθολογικές αμοιβές και τα κίνητρα για τους εργαζόμενους με συνδυαστική απορρόφηση προγραμμάτων απασχόλησης του ΟΑΕΔ.
 5. Εγγυοδοτικό εργαλείο First Loss έως 25% για την ενεργοποίηση ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων: Το συγκεκριμένο προϊόν θα εγγυάται κατά 25% τις ιδιωτικές συμμετοχές σε ταμεία επιχειρηματικών κεφαλαίων ή σε ειδικές περιπτώσεις απευθείας επενδύσεων. ΟΙ επενδύσεις θα πραγματοποιούνται με την έκδοση κοινών ή και προνομιούχων μετοχών, μετατρέψιμων ομολογιών ή και άλλων μορφών χρεογράφων
 6. Εισόδημα έκτακτης ανάγκης: Συμμετέχουν άνεργοι, επισφαλώς εργαζόμενοι (μπλοκάκι, εργόσημο, συμβάσεις ορισμένου χρόνου) εποχικοί εργαζόμενοι ιδίως στον τομέα του τουρισμού, αγρότες πληττόμενοι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, δημιουργοί, καλλιτέχνες και εργαζόμενοι στον τομέα του πολιτισμού, ΑΜΕΑ. Στόχος του είναι η ενίσχυση μεγάλων τμημάτων της μεσαίας τάξης που υπέστησαν ραγδαία απώλεια εισοδήματος λόγω της πανδημίας. Ο σχεδιασμός του έκτακτου αυτού εισοδήματος βασίζεται στις ανάγκες ολόκληρου του νοικοκυριού δίνοντας 400 ευρώ για το πρώτο ενήλικο μέλος του νοικοκυριού, 200 ευρώ για κάθε πρόσθετο ενήλικο μέλος και 100 ευρώ για κάθε παιδί. Οι ήδη επιδοτούμενοι από τον ΟΑΕΔ δικαιούνται το ποσό που προκύπτει για τα νοικοκυριά, αφού αφαιρεθεί το επίδομα ανεργίας. Το έκτακτο εισόδημα είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο. Το επίδομα αφορά σχεδόν 4 εκατομμύρια πολίτες, έχει διάρκεια 4 μήνες και το κόστος του ανέρχεται στα 3,5 δις ευρώ.
Τουρισμός

Ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει ένα πρόγραμμα «διακοπές για όλους» με την διαδικασία χορήγησης ατομικών επιταγών (voucher) διαμονής και μετακίνησης ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρόγραμμα αυτό θα δίνει στα νοικοκυριά δικαίωμα επιλογής των διακοπών τους, τους θερινούς μήνες με προοπτικής επέκτασης έως το τέλος του έτους. Θα υλοποιείται μέσω της παροχής επιταγών ή προπληρωμένων ηλεκτρονικών καρτών «ειδικού σκοπού» και με αυτόν τον τρόπο είτε θα καλύπτει πλήρως τα έξοδα μετακίνησης και διανυκτέρευσης σε τουριστικούς προορισμούς είτε θα επιδοτεί ένα σημαντικό τους μέρος. Μεγάλο μέρος των χρημάτων θα επιστραφεί στο κράτος μέσω της φορολογίας και των ασφαλιστικών εισφορών όπως και μέσω των πολλαπλασιαστικών το επιδράσεων στην οικονομία. 

Το «διακοπές για όλους» καλύπτει με εισοδηματικά κριτήρια έως και 2.500.000 πολίτες σε διαμονή και μεταφορά . Απευθύνεται στο σύνολο των ξενοδοχείων/καταλυμάτων και στο σύνολο των πολιτών. Συνδυάζεται με επέκταση του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου με συνολικό κόστος 100 εκατομμύρια ευρώ. Προτείνεται επίσης η αναστολή του τέλους διαμονής για την τρέχουσα χρονιά στον τομέα του τουρισμού (30-40 εκ. ευρώ)

Εστίαση

Πέρα από τα οριζόντια μέτρα για τις επιχειρήσεις ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει μείωση του ΦΠΑ στο σύνολο της εστίασης στο 6% (από το 24 ή 13% ανάλογα με τον ισχύοντα συντελεστή-εξαιρούνται τα αλκοολούχα)

Αγροτικός τομέας

Η χρηματοδότηση του προγράμματος στήριξης του αγροτικού τομέα με εθνικούς πόρους 150 εκατομμυρίων ευρώ που ανακοίνωσε η κυβέρνηση δεν επαρκούν σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Προτείνεται στήριξη των κτηνοτρόφων για απώλεια εισοδήματος λόγω χαμηλών τιμών πώλησης (80 εκ), ενίσχυση ελαιοκαλλιέργειας (120 εκ), ειδικό σχέδιο απόσταξης οίνου (30 εκ), μείωση των εισφορών ΕΛΓΑ ( 35 εκ), επιτάχυνση των πληρωμών του δημοσίου προς δικαιούχους, ειδικό πρόγραμμα απορρόφησης παραγόμενων προϊόντων (30 εκ), άμεση ενεργοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος «Φρούτα και Γάλα στα σχολεία» (4,8 εκ), ενίσχυση ρευστότητας μέσω Χρηματοδοτικών Εργαλείων

Για την Αλιεία προτείνεται στήριξη των αλιέων με το εισόδημα έκτακτης ανάγκης ( παντρεμένος με 2 παιδιά με καθαρό περσινό εισόδημα 9.000 ευρώ θα λάβει μέχρι τον Σεπτέμβριο 3.000 ευρώ). Επίσης άμεσα μέτρα στήριξης με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας

Παραδείγματα

Αυτοαπασχολούμενος που διατηρεί γραφείο εκτός οικίας ή κατάστημα, παντρεμένος με ένα παιδί με περσινό καθαρό εισόδημα 10.000 ευρώ
ΣΥΡΙΖΑ: 2.000 ευρώ από μη επιστρεπτέα ενίσχυση, 2.800 ευρώ από το εισόδημα έκτακτης ανάγκης, 1.100 ευρώ από τη μείωση της προκαταβολής φόρους στο 50%.
Σύνολο 5.900 ευρώ
ΝΔ: Μείωση προκαταβολής φόρου (άγνωστη)
Εργαζόμενος σε πληττόμενη επιχείρηση που μπαίνει σε εκ περιτροπής εργασία
ΣΥΡΙΖΑ: Καμία μείωση του εισοδήματος και προστασίας της θέσης και των όρων εργασίας
ΝΔ: Μείωση του μισθού κατά 20%
Επιχείρηση εστίασης με 10 εργαζόμενους και κέρδη 12.000 ευρώ το 2019
ΣΥΡΙΖΑ: Κάλυψη 40% του μισθού και 100% ασφαλιστικών εισφορών, 28.500 ευρώ
Μείωση προκαταβολής φόρου στο 50%, 1.440 ευρώ
Μη επιστρεπτέα ενίσχυση, 20.000 ευρώ
Ενίσχυση ζήτησης λόγω μειωμένου ΦΠΑ στο 6%, ενίσχυση ζήτησης λόγω πακέτου εσωτερικού τουρισμού
Σύνολο: 49.940 ευρώ
ΝΔ: Καμία στήριξη του εργατικού κόστους της επιχείρησης, μείωση προκαταβολής φόρου (άγνωστη), ενίσχυση ζήτησης λόγω μειωμένου ΦΠΑ για καφέ και αναψυκτικά στο 13%, επιστρεπτέα προκαταβολή 8000 ευρώ.

Σύνολο 8.000 ευρώ


Πηγή

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια